Convocadas as probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e superior para o ano 2012.

A convocatoria pódese consultar na Resolución do 12 de xaneiro de 2012, pola que se convocan de xeito ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2012.

 

http://www.edu.xunta.es/fp/node/10473