CURSO AFD - TECNICO/A DE SON

Curso de Técnico/a de Son enmarcado nas Accións Formativas para o Desemprego (AFD) da Consellería de Traballo

O RAIO VERDE como Centro Colaborador de Formación Profesional Ocupacional imparte a partir do mes de Xuño o curso de Técnico de Son pertencente as Accións Formativas para o Desemprego (AFD) da Xunta de Galicia.
Nº vacantes: 15
Duración 683 Horas
Requisitos de acceso: FPI de Imaxe de Son ou equivalente (ESO, EGB). Prioridade para traballadores/as inscritos/as como demantes de emprego nas oficnicas do INEM.
Proba de selección: 09-06-2011 as 09:30 horas en O Raio Verde previa inscripcion no Centro.
Rua Angustias 31 baixo de Santiago de Compostela
Consultar as axudas dispoñibles.
Preinscripción e información no telf 981577797 ou na páxina web www.oraioverde.com